gtsoft

Oferta

Opieka serwisowa

Zarządzanie systemami

 • utrzymanie oprogramowania
  dostarczanie informacji użytkownikom o najnowszych wersjach oprogramowania oraz dostępnych upgradach
 • zarządzanie zmianami w oprogramowaniu
  pomoc użytkownikowi w wyborze nowych wersji lub zmianie oprogramowania - instalacja i konfiguracja nowych wersji
 • zarządzanie wersjami oprogramowania
  nadzór i weryfikacja zainstalowanych wersji oprogramowania, standaryzacja wersji oprogramowania w firmie
 • zarządzanie dystrybucją oprogramowania
  dostarczanie narzędzi i tworzenia procesów biznesowych służących bezpiecznej i dokładnej dystrybucji oprogramowania w organizacji

Exploatacja i utrzymanie

 • zarządzanie konfiguracją
 • obsługa zleceń serwisowych
  Awarie systemów informatycznych na ogół zdarzają się w najmniej odpowiednim momencie. Utrata danych, przerwy w pracy i zakłócenia w komunikacji wiążą się z trudnymi do oszacowania kosztami- ze stratą Klientów włącznie. Systematycznie prowadzony nadzór funkcjonowania systemu i opieka techniczna zmniejszają ryzyko strat i podnoszą efektywność pracy. Oprócz usług help desk, przeglądów prewencyjnych oraz stałych przeglądów administratorskich zapewniamy stały nadzór nad systemem dzięki podłączeniu Centrum Zarządzania do systemu klienta. Problemy zgłaszane przez klienta mogą być diagnozowane przez specjalistów za pośrednictwem zdalnych połączeń. Możliwe są także działania administratorskie za pośrednictwem łącz stałych. Usługa może dotyczyć sieci WAN (routery), sieci LAN (switche, huby), serwerów i stacji roboczych.
 • obsługa awarii
  W zależności od poziomu SLA zapewniamy odpowiedni czas reakcji i naprawy. W celu realizacji korzystamy z własnego magazynu serwisowego.