gtsoft

Oferta

Oprogramowanie na zamówienie

Naszym Klientom oferujemy zarządzenie pełnym cyklem życia oprogramowania Zakres prac w projekcie obejmuje następujące elementy:

Analiza
Posiadamy kompetencje do prowadzenia analiz biznesowych i systemowych zgodnych z metodykami obiektowymi Unified Process wykorzystującymi do specyfikacji język UML oraz metodyka strukturalną CASE Method firmy ORACLE i SSADM. Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z powyższymi metodykami poparte udziałem w dużych projektach informatycznych prowadzonych dla firm z sektora technologicznego i finansowego.

Projektowanie
Posiadamy kompetencje umożliwiające wykonanie projektu technicznego systemu informatycznego zgodnego z metodyką obiektową z wykorzystaniem języka UML. W ramach projektu systemu wykonujemy następujące aktywności:
dobór technologii, w której powinien być wykonany system;
opracowanie architektury technicznej systemu;
opracowanie projektu technicznego systemu;
opracowanie strategii testów funkcjonalnych i wydajnościowych systemu;
opracowanie prototypów interfejsów użytkownika;
nadzór nad wykonaniem systemu.

Implementacja
Posiadamy kompetencje do implementacji systemu z wykorzystaniem większości obecnych na rynku technologii

Testowanie
Prace w tym etapie obejmują:
opracowanie strategii testów funkcjonalnych i wydajnościowych systemu;
opracowanie planów testów funkcjonalnych i wydajnościowych systemu;
wykonanie testów funkcjonalnych i wydajnościowych systemu;
wWykonanie sprawozdania wraz z wnioskami z przebiegu i wyników testów.

Wdrożenie
Prace w tym etapie obejmują:
szkolenia użytkowników systemu;
szkolenia administratorów systemu;
stworzenie dokumentacji technicznej i użytkowej systemu.

Pielęgnacja systemu
Prace w tym etapie obejmują:
usuwanie usterek systemu objętych gwarancją;
gotowość do wprowadzania zmian i rozbudowy systemu na życzenie klienta;
dobór środowiska produkcyjnego, migracja na różne platformy systemowe;
dopasowanie standardowego oprogramowania do potrzeb klienta.